Repozytorium Theo-logos

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

    A A A  

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

Przeglądaj według

 

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie są czasopismem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Periodyk ten, wydawany od 1992 roku, redagowany jest przez Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie, a od 2015 roku jego współwydawcą jest Uniwersytet Szczeciński. Publikowane w nim artykuły dotyczą przede wszystkim zagadnień z teologii, ale również z innych dziedzin humanistycznych, takich jak historia, filozofia, psychologia, nauki społeczne.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Więcej